Ambulancia vnútorného lekárstva - MUDr. Anna Klimanová