IMT SMILE odohrá toto leto koncert na Hostianskom amfiteátri