Výborné správy. Ana Šabíková získala 3. miesto na MR dorasteniek