Jeden z najlepších klaviristov zo Slovenska vystúpi zajtra v ZM