Oftalmologická ambulancia, ZM - MUDr. Danica Krištofíková