Hurááá !!! Správca komunikácie rozhodol o odstránení prekážky