Oddelenie dlhodobo chorých sa za 2 roky prevádzky stalo nosným