Zoznam hotových projektov v hodnote 1,55 mil € / park, kamery....